Hvad betyder B Corp Certified?

Hos Bodyologist sætter vi en stor ære i at være Certified B Corp, hvilket er en anerkendelse af vores dedikation til at balancere vores formål med profit.

En Certified B Corporation, eller B Corp, er en virksomhed, der frivilligt opfylder høje standarder for social og miljømæssig påvirkning, ansvarlighed og gennemsigtighed. Certificeringen er et udtryk for en virksomheds forpligtelse til at forbedre påvirkningen af vores handlinger overfor medarbejdere, lokalsamfund og miljøet.

At opnå en B Corp-certificering er en krævende proces, der involverer en omfattende evaluering af en virksomheds indvirkning på forskellige interessenter. Dette inkluderer en vurdering af bl.a. miljømæssig bæredygtighed, medarbejdernes trivsel og etisk ledelse. Målet er at sikre, at virksomheden opererer med en holistisk tilgang, der integrerer sociale og miljømæssige hensyn i driften af kerneforretningen.

At blive Certified B Corporation kræver en fælles indsats fra alle i organisationen. Det involverer at man skal revidere og omforme sine politikker, vedtage bæredygtig praksis og fremme en kultur med socialt ansvar. Alle i organisationen spiller en afgørende rolle i at arbejde efter de værdier, som B Corp-certificering repræsenterer.

Vores B Corp-certificering er ikke kun et ”stempel”, det er en forpligtelse, der påvirker alle facetter af vores daglige arbejde:

1. Social og miljømæssig forvaltning: Vi prioriterer sociale og miljømæssige hensyn i beslutningsprocesser. Dette involverer etisk indkøb, reduktion af affald og en forpligtelse til at minimere vores aftryk.

2. Medarbejdercentreret tilgang: Vores medarbejdere er mere end blot ansatte; de er værdsatte bidragydere til vores mission. Vi prioriterer deres faglige udvikling, trivsel og balancen mellem arbejde og privatliv, hvilket sikrer en positiv og understøttende arbejdspladskultur.

3. Transparent ledelse: Etisk ledelse og gennemsigtighed er en integreret del af vores forretningspraksis. Vi tror på åben kommunikation og ansvarlighed på alle niveauer.

At være Certified B Corp er for os hos Bodyologist en kæmpe ære, der i den grad repræsenterer vores engagement og ansvar både socialt og miljømæssigt, men som også forpligter. Vi er stolte over den kollektive indsats, der gik forud for at opnå denne certificering, og vi fortsætter med at stræbe efter hele tiden at gøre det bedre i morgen end i går. Gennem vores forpligtelse til at arbejde etisk, bæredygtigt og socialt ansvarligt sigter vi også efter, at inspirere andre til at slutte sig til B Corp bevægelsen.